Return to site

Stal de Mauretus neemt afscheid

Fiero en Germano worden teruggetrokken uit de sport

Fiero en Germano worden teruggetrokken uit de springsport

Fiero en Germano hebben hun springcarriere voortijdig beëindigd.

Fiero liep helaas een peesscheur op en Germano kampt met rugproblemen.
Beide paarden hebben een goede, rustige en liefhebbende thuis gevonden.

broken image